კატალოგი ცეცხლმაქრი

5კგ (CO2) ნახშიროჟანგის ცეცხლმაქრი

CE-EN3 სერტიფიცირებული
ABC 40%

ექსპლუატაციის ვადა – 25 წელი
(რეგულარული შემოწმების პირობებით)

5 წელიწადს არ საჭიროებს გადამუხტვას