ცეცხლგამძლე მილები

WP 8 ბარი, 30 მ TP 12 ბარი, BP ≥24 ბარი, 1 3/4