სუნთქვის აპარატი ორმაგი ნიღაბით

სისტემა დაცულია გარე აგენტებიდან, შეიცავს ჰაერის დაკარგვის გამაფრთხილებელ ხელსაწყოს