სახანძრო რეზისტენტული ხელთათმანები

თბოგაუმტარი ალუმინირებული ქსოვილი

სიგრძე 35 სმ