სახანძრო რეზისტენტული ფეხის საფარი

თბოგაუმტარი ალუმინირებული ქსოვილი