სამისამართო ხანძარსაწინააღმდეგო კონტროლის პანელი 2 მარყუჟი / 96 ზონა