საავარიო მაჩვენებელი (გასასვლელი მარცხნივ – კიბეები)